malymedvedmohykan@gmail.com
Motto: "s dětmi v rytmu přírody, v rytmu srdce"

spolek Mohykán

spolek MOHYKÁN má nový web - www.mohykane.webnode.cz

V úvodu přijměte prosím srdečné Díky kamarádovi Jirkovi Urbovi za vytvoření těchto web. stránek, které dosud sloužili k našim prvopočátkům. Těšíme se, že navštívíte naše aktuální stránky - www.mohykane.webnode.cz (1.8.2016) Srdečné Díky Janě Ulrichové za vytvoření nových stránek, za naslouchání a užitečné rady :) 

Spolek Mohykán je dobrovolná nezisková organizace, která vznikla spojením několika rodičů za hlavním účelem poskytnout dětem prohloubení a upevnění vztahu s přírodou jako pevný základ pro budoucnost. Sdílíme názor, že pokud člověk má láskyplný vztah k přírodě, bude činit ve svém životě takové kroky, aby byly v souladu se zdravým životem tady na Zemi pro všechny.

Založili jsme tedy Lesní klub Mohykáně jako předškolní docházku pro děti s maximálním pobytem venku. Věříme, že děti, jsou tímto nejblíže přírodě a tedy mohou z ní čerpat co nejvíce pro svůj základ vyrůst v samostatného, odpovědného a také svobodného člověka. Naše působení je založené na důvěře a spolupráci s rodiči, kteří mají možnost více aktivně ovlivňovat dění v klubu, být vzorem svým dětem i zde v klubu, kde dítě tráví hodně svého času. Je to jeho takový druhý domov. Propojení "dítě - rodiče - lesní klub" vnímáme jako velmi důležité a přínosné a to nejen pro děti. Snažíme se dopřát dětem co nejvíce vlastních prožitků v přírodě, učit se respektu k ní a k tradicím, které si neseme po mnohaletí a znovu a znovu v nich nacházíme smysl života.
Snažíme se vytvořit místo - pro podporu rodičovství, vyladit rovnováhu rodinného a profesního života a mezilidských vztahů celkově. Místo, kde můžeme vzájemně společně sdílet naše životní zkušenosti. Místo, kde se dokážeme znovu naladit na náš vnitřní klid a čelit tak dalším životním výzvám, pro nás, pro děti, pro život.

"S dětmi v rytmu přírody, v rytmu srdce"
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one